In conformitate cu prevederile legale in vigoare, certificatele digitale calificate pot fi utilizate in relatia cu:
  • Institutiile statului - Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), Monitorul Oficial, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).
  • Autoritatile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP) . pentru semnarea si transmiterea electronica a documentelor solicitate de acestia etc.
  • Partenerii de afaceri . pentru transmiterea electronica a corespondentei cu implicatii legale (contracte, documente cu valoare legala etc.)
  • Departamentele companiei . pentru transmiterea corespondentei cu valoare legala si implementarea fluxurilor de documente.